Analizator antenowy

SWR
140-525MHz
zakres częstotliwości 140 d0 525MHz
oporność wejściowa 50 Ohm
złącze antenowe Typ N
zakres pomiaru SWR 1 do 10
tłumienie odbicia -1,73 do -35 dB
port szeregowy 9600 lub 19200
pamięć 15 banków pamięci
Przyrządem tym można mierzyć SWR w zakresie 1 do 10 z dokładością do 10% dla jednej częstotliwości lub dla zadanego zakresu częstotliwości. Przebieg mierzonego SWR przedstawiony zostanie na ekranie LCD o wymiarach 40X70 mm, i jest dokładnie taki, jaki znany jest z podręczników tzn. na osi pionowej są naniesione wartości SWR, a na osi poziomej częstotliwość. Na wykresie podany jest SWR dla częśtotliwości środkowej i tłumienie w dB dla fali powrotnej. Skala SWR w zależności od ustawienia może zmieniać się automatycznie w zakresie 1,5 do 10, dzięki czemu uzyskuje się efekt Zoom. Analizator wyposażony jest w szeregowe łącze (9600 lub 19200) służące do przesyłania danych z pomiaru anten do komputera. Zapisane wyniki pozwalaja na ich wydrukowanie i służą do porównania w przypadku wystąpienia nieprawidlowości.
Analizator kabli

Time
Domain
Reflectometr
zakres pomiaru miejsca uszkodz. 5 do 600 metrów
dokładność pomiaru odległości +-1%
impedancja mierzonych kabli:
- koncentrycznych 45 do 150 Ohm
- koncentrycznych 180 do 600 Ohm
współczynnik skrócenia 30 do 99%
impuls wyjściowy 5V t=25 ns
port szeregowy 9600/19200
CableMate Analyst jest przyrządem służym do identyfikacji i lokalizacji uszkodzeń w kablach koncentrycznych oraz płaskich, działający na zasadzie pomiaru czasu odbicia skoku jednostkowego od niejednorodności występujących w kablu.

Zastosowana w przyrządzie możliwość wykonania kalibracji, pozwala na okresowe sprawdzenie przyrządu i zapewnienia dużej dokładności pomiaru.

Przyrząd wyposażony jest w magazyny pamięci nieulotnych służące do przechowania:
wyników pomiaru - 15
rodzajów kabli - 96

Wyniki pomiarów mogą być przesłane przez port szeregowy do komputera i zapisane, pozwala to na archiwizację.
Analizator

Via
Bravo
Analyzer
frequency range: 100KHz - 200 MHz
tuning/display resolution < 0.02% of center frequency
display width: 0 to 25.6 mhz, 80 points w/ large numeric readout, 100 pts without
impedance range: 10 to 2000 ohms
antenna connector: bnc
output power: -15 dbm@ 50 ohms, w/+5 optional
impedance plotting ranges: 100 to 2000 ohms
phase angle plotting range: +/-15 to +/-180 degrees
maximum input: +20 dbm
measurement speed: single frequency: several readings a second normal sweep: <1 seconds
nonvolatile memory: store plots and cable-null data
serial interface: 9600 to 115.2k baud
 • Direct Readouts for Impedance, Phase Angle, Q (-3dB points),Reflection coefficient magnitude and angle, SWR, & RL
 • View two separate plots with differing scales simultaneously
 • Measure Parallel or Series Capacitance & Inductance
 • Impedance can be displayed as either series or parallel R & X
 • Large, easy to read, numeric display of Center Frequency plot values as well as Q
 • Automatic Calibration and Self-test functions
 • Cable Nulling function
 • Nonvolatile memories
 • E.L. Backlit Display
 • Signal Generator Mode
 • Windows VIA Director Software
 • Realtime display with VIA Director Software
 • Plot transfer between a PC and VIA Bravo
 • SMITH CHART Display with VIA Director Software
 • SuperTwist display for better contrast and viewing angles
 • Auditory cues
 • Auto-Off function
Analizator

Cellmate EX
Analyzer
frequency range: 600 - 999 mhz, 10 khz steps
frequency resolution: increments of 10 khz
display width: 0 to 200 mhz
impedance: 50 ohms
antenna connector: type n
output power: +5 dbm minimum into 50 ohms
harmonic and spurious: >40 db below fundamental
vswr plotting range: 1:1 to 10:1
return loss plotting range: -1.7 db to -30 db
maximum input: +20 dbm
measurement speed: single frequency: several readings/second normal sweep: <2 seconds/sweep
memory: non-volatile memory for 15 namedplots and configuration data
serial interface: 9600 or 19200 baud, xon/xoff-remote control, real time display, plot transfer
power requirements: 8 aa alkaline or nicad cells; 12-16 vdc @ <250 ma
battery saver: powers down or shuts off after 5 minute idle period
Battery Life: 8 hours typical on full charge, continuously plotting
 • Return Loss and VSWR modes. Auto-scaling.
 • Auditory cues.
 • Signal Generator Mode.
 • Relative field strength measurements.
 • Self-test and calibration functions.
 • Auto-Off and Auto-Hold.
 • Non-volatile memory.
 • Plot storage for up to 15 plots.
 • Compatible with optional Analyst Director.
 • Plot transfer between PC and CellMate EX.
 • Compatible with Nicad batteries.
 • Extensive onscreen Help function.
OSPRZĘT DODATKOWY
zasilacz
oryginalny
firmowy
pokrowiec
software
PORÓWNANIE ANALIZATORÓW
140-525
NEW!! CellMate EX
CIA-HF
VIA-Analyzer
NEW
VIA Bravo
SWR Data
X
X
X
X
X
SWR Sweep
X
X
X
X
X
RL Data
X
X
X
X
X
RL Sweep
X
X
Impedance(Z) Data
X
X
X
Impedance(Z) Sweep
X
X
X
Reactance(X) Data
X
X
X
Reactance(X) Sweep
X
X
X
Resistance( R ) Data
X
X
X
Resistance( R ) Sweep
X
X
X
Phase angle Data
X
X
X
Calculated Min SWR
X
X
X
X
X
Calculated Band width
X
X
X
Field Strengh Function
X
X
Rel. Spectrum Analyser Function
X
TDR Function
X
Frequency Range 135-525 MHz 600-999 MHz 0.4 - 54 MHz 0.1 - 54 MHz 0.1 - 200 MHz
Sweep Speed 1.6 Seconds 1 second 2.2 seconds 1 second <1 second
Resolution 10 KHz 10 KHz 1 KHz 100 Hz 1 KHz
Max Sweep Width 500 MHz 200 MHz 10 MHz 20 MHz 30 MHz
Output POWER +5 dBm +7 dBm +5 dBm +5 dBm +5 dBm
Number of Memories 15 15 0 4 24
Voltage Requirement 10 VDC Min 10 VDC Min 12 VDC Min 12 VDC Min 9 VDC Min
Current Requirement 120 mA 280 mA 185 mA 205 mA 200 mA
 
LEMONSPORT
 
create