CLASSIC 12
 
SOLO 5
CLASSIC 12 - centrala doskonale sprawdzająca się w małych firmach. W zależności od potrzeb użytkownika, możemy zaoferować system w jednej z trzech wersji: STANDARD, MINI (bez taryfikacji) lub ISDN. Podobnie jak SOLO 5, posiada estetyczną obudowę z tworzywa ABS oraz szereg funkcji i usług, które ułatwią pracę każdego biura. Dodatkowe wyposażenie centrali stanowi aparat awizo DAS 12.

Konfiguracja

CLASSIC 12
MINI
STANDARD
ISDN
linie miejskie
2 linie analogowe
2 linie analogowe
ISDN - 2B+D
linie wewnętrzne
6, 8, 10
6, 8, 10
6, 8, 10

CLASSIC 12 - centrala z taryfikacją połączeń

CLASSIC 12 MINI - wersja uproszczona, bez taryfikacji połączeń i wyświetlacza

CLASSIC 12 ISDN - z taryfikacją połączeń oraz wykorzystaniem usług ISDN: MSN, DDI, CLIP


Wyposażenie stanadardowe i dodatkowe

Typ centrali/Wyposażenie
CLASSIC 12
MINI
CLASSIC 12 STANDARD
CLASSIC 12 ISDN
Wybieranie DTMF i impulsowe na liniach miejskich i wewnętrznych
S
S
S
MSN, DDI, CLIP na linii miejskiej ISDN
-
-
S
Rejestracja i taryfikacja rozmów, bufor 1660 rozmów
-
S
S
Program komputerowy DI 12
S
S
S
Program komputerowy BilCent
-
S
S
Zapowiedź słowna nagrywana przez użytkownika i funkcja DISA
D
D
D
Melodia dla połączenia oczekującego
S
S
S
Automatyczny transfer faksu
D
D
D
Wyświetlacz LCD
-
S
S
Podłączenie do systemu alarmowego
S
S
S
Sterowanie dzwonkiem w szkołach lub zakładach pracy
-
S
S
Sterowanie dodatkowym urządzeniem zewnętrznym
-
D
D
System zasilania awaryjnego (UPS)
D
D
D
Moduł odbiornika teletaksy
-
D
-
Interfejs szeregowy RS 232
S
S
S
Interfejs równoległy CENTRONICS
-
D
D
Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku
D
D
D
Przełączanie linii miejskich na wybrane numery wewnętrzne w przypadku awarii zasilania
S
S
-


S- wyposażenie standardowe, D - wyposażenie dodatkowe

Programowanie
Centrale CLASSIC 12 oraz CLASSIC 12 ISDN mogą być programowane za pomocą aparatu telefonicznego lub programu komputerowego DI 12 dla wersji CLASSIC oraz DI 12 ISDN. Aplikacje umożliwiają zarówno programowanie prametrów centrali, jak i obsługę taryfikacji połączeń (przeglądanie, wydruki). W przypadku centrali MINI 12 nie ma możliwości programowania z aparatu telefonicznego.

Organizacja ruchu telefonicznego
W centrali można zastosować wiele rozwiązań, które ułatwią organizację ruchu telefonicznego w firmie. Ustawienie centrali można dostosować do charakteru pracy firmy, natężenia ruchu, pory doby itp. Połączenia przychodzące mogą być obsługiwane przez telefonistkę, system DISA lub kierowane bezpośrednio do abonenta wewnętrznego DDI (wyłącznie CLASSIC 12 ISDN).

Program Redukcji Kosztów
Centrale CLASSIC 12 i CLASSIC 12 ISDN posiadają Program Redukcji Kosztów, który umożliwia indywidualne rozliczanie poszczególnych abonentów centrali, wydruk kosztów rozmów telefonicznych oraz restrykcje wybranych połączeń. W buforze centrali, o pojemności około 1 600 rozmów, przechowywane są informacje o numerze abonenta wywoływanego, czasie trwania połączenia oraz jego koszcie. Dodatkowo istnieje możliwość wprowadzenia restrykcji połączeń wychodzących.

ISDN
Centralka CLASSIC 12 ISDN posiada 1 łącze ISDN (2B+D) od strony linii miejskich. Zastosowanie łącza ISDN umożliwia uzyskanie dostępu do: MSN oraz DDI - usług pozwalających na przyznanie abonentom wewnętrznym centrali niezależnych numerów, CLIP - prezentacja numeru abonenta wywołującego na wyświetlaczu centrali.

Powiadomienie o alarmie
Centrala CLASSIC 12 jest przystosowana do współpracy z systemem alarmowym. W trybie programowanie można zaprogramować numery alarmowe, z którymi zostaną zestawione połączenia. W przypadku powiadomienia o alarmie centrala będzie próbować zestawić połączenie ze zdefiniowanymi numerami.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi
Centrala CLASSIC 12 może współpracować z komputerem PC, drukarką, systemem alarmowym, bramofonem, bramką GSM, aparatem awizo DAS 12.

 
LEMONSPORT
create create create
 
create