TRK 240
Przewoźny terminal statusów i komunikatów
Zalecany do użytkowania w Zintegrowanych Systemach Bezpieczeństwa
TRK-240 to zaawansowany technologicznie, przewoźny terminal cyfrowy przeznaczony do przekazywania dowolnych komunikatów i wysyłania/odbierania drogą radiową predefiniowanych wcześniej statusów. Terminal dedykowany jest dla zaawansowanych technologicznie Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa lub modernizacji istniejących już prostych systemów lokalnych. TRK-240 wyposażony został w czterowierszowy wyświetlacz /po 40 znaków w każdym wierszu/, oraz 14 programowanych przez użytkownika, podświetlanych przycisków manipulacyjnych /w tym 10 statusowych/. Zwarta "przemysłowa" obudowa, gwarantuje szczelność i odporność na uszkodzenia oraz bezawaryjną pracę terminala w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych. Wielkość znaków na wyświetlaczu, podobnie jak gabaryty i rozmieszczenie przycisków podporządkowane zostały wymogom ergonomii. Terminal przystosowany został do współpracy z dowolnym oprogramowaniem dyspozytorskim, jednak wykorzystanie jego optymalnych możliwości zależeć będzie od możliwości zastosowanego oprogramowania.
Prezentowany terminal może współpracować z urządzeniami peryferyjnymi. Bezpośrednie /plug & play/ podłączenie modułu GPS umożliwia aktywną lokalizację pojazdu, natomiast wyprowadzone złącze AUX pozwala na współpracę z klawiaturą, drukarką, czytnikiem kart kredytowych, piórem świetlnym itp.. Standardowy modem wewnętrzny umożliwia bezpośrednie podłączenie dowolnego radiotelefonu, natomiast wbudowany moduł szyfrujący /scrambler/ pozwala na utajnianie wszelkich transmisji cyfrowych w kanale radiowym.
PARAMETRY
 • 4 x 40 znakowy wyświetlacz LCD,
 • przemysłowa, aluminiowa obudowa,
 • numeryczny wyświetlacz, potwierdzający wciśnięcie klawisza,
 • port TTL/RS485/RS232,
 • opcjonalny, wewnętrzny GPS,
 • opcjonalna klawiatura,
 • opcjonalna drukarka,
 • opcjonalny czytnik kart kredytowych,
 • opcjonalne pióro świetlne,
 • sterowanie trzema cyfrowymi wejściami/wyjściami pomocniczymi,
 • sygnalizacja ratunkowa wraz z dodatkowym protokołem transmisji,
 • wewnętrzny system kodowania danych - s c r a m b l i n g,
 • włączanie poprzez stacyjkę samochodu /opcja/,
 • 14 podświetlanych klawiszy statusowych,
 • szybkość transmisji - 600, 1200, 2400, 3900, 4800 bodów w kanale 12.5 kHz,
 • port do podłączenia radia i innych urządzeń,
 • automatyczne włącznie syren w celu przywołania kierowcy,
 • automatyczna zmiana kanału radiowego fonicznego i cyfrowego,
 • wewnętrzny, dźwiękowy sygnalizator wywołania - "buzer",
 • programowana długość czasu nadawania,
 • zdalna dezaktywacja,
 • QUADTEC - system zarządzania komunikatami i statusami,
 • identyfikacja dowolnego terminala /pojazdu/ w systemie - selektywne wywołanie,
 • przechodzenie na tryb pracy fonicznej po włączeniu przycisku PTT,
 • transmisje do pojazdu lub predefiniowanej grupy pojazdów,
 • dwustronna komunikacja statusowa,
 • pamięć 99 komunikatów statusowych,
 • "scrolling" - przewijanie komunikatów i statusów,
 • pełne - automatyczne potwierdzanie każdego procesu,
 • wizualne i akustyczne potwierdzanie wprowadzonych statusów,
 • wersja dla sieci GSM,
 • kompatybilność z analogowymi i cyfrowymi protokołami trunkingowymi,
 • programowe definiowanie kolejności i sekwencji obsługi przycisków,
 • automatyczny opis czasowy każdego wysłanego/odebranego komunikatu/statusu
 • zapis w pamięci wszystkich transmisji,
 • sekwencyjne wysyłanie komunikatów - do uzyskania potwierdzenia odbioru,
 • automatyczna lokalizacja i śledzenie w strefach przy użyciu GPS,
 • automatyczna rejestracja komunikatów statusowych,
 • kompletne oprogramowanie zarządzające producenta.
OPROGRAMOWANIE
Wszystkie transmisje cyfrowe automatycznie nadzoruje specjalizowany program zarządzający QUADTEC. Pomimo, że standardowo przewidziano współpracę TRK-240 ze specjalizowanym oprogramowaniem, producent gwarantuje możliwość adaptacji terminala do funkcjonującego już w systemie, dowolnego oprogramowanie zarządzająco - komunikacyjnego.
oprogramowanie zalecane przez producenta do współpracy z terminalem TRK-240
Trak-DISPATCH kompletny system stacji bazowej wykorzystujący wszystkie, dostępne funkcje terminala statusowego TRK-240.
POWER-trak oprogramowanie typu CAD wraz z możliwością wizualizacji lokalizacji na mapie.
MULTI-trak oprogramowanie wspomagające zarządzanie wielostanowiskowym stanowiskiem dyspozytorskim w systemie Windows NT.
Trak-CONTROL oprogramowanie umożliwiające współpracę terminala statusowego TRK-240 z oprogramowaniem innych producentów.
WYBRANE FUNKCJE I MOŻLIWOŚCI
 • transmisja komunikatów do pojedynczych terminali lub ich poszczególnych grup,
 • uzyskiwanie bezpośrednich informacji statusowych od dowolnej grupy pojazdów,
 • możliwość śledzenia i archiwizowania przebiegu tras pojazdów,
 • drukowanie poleceń wyjazdu bezpośrednio w pojazdach,
 • możliwość uzyskania autoryzowanego dostępu za pomocą kart kredytowych,
 • zdalna aktywacja i dezaktywacja urządzeń pokładowych w pojazdach,
 • możliwość kodowania treści przesyłanych/odbieranych transmisji,
 • praca w systemach wielokanałowych,
 • praca ze stacjami zdalnie sterowanymi,
 • praca via stacje retransmisyjne,
 • praca z dowolnymi radiotelefonami analogowymi lub cyfrowymi,
 • ochrona sieci przed niepowołanymi użytkownikami,
 • lepsze wykorzystanie dostępnych kanałów radiowych,
 • zwiększenie dyscypliny pracy użytkowników systemu,
 • możliwość dowolnej późniejszej analizy ruchu w sieci radiowej,
 • większa kontrola zarządzających nad praca sieci,
 • kompatybilność z wszystkimi systemami trunkingowymi, również TETRA
 • dostęp do sieci
  Terminal przewidziany jest do współpracy z radiowymi sieciami konwencjonalnymi i trunkingowymi.

 • głosowy tryb pracy
  Przewidziano dwa tryby pracy głosowej. Pierwszy - tryb otwarty pozwala operatorowi terminala na swobodna kontrolę rozmów w kanale radiowym, drugi - tryb zamknięty nie pozwala na słuchanie korespondencji w kanale radiowym do czasu otrzymania wezwania za stacji bazowej.

 • zarządzanie statusami i komunikatami
  Do obsługi terminala TRK-240 używane jest specjalizowane oprogramowanie QUADTEC zarządzające wysyłaniem statusów i komunikatów. Komunikat uznany zostanie za wysłany prawidłowo wtedy, kiedy stacja nadająca otrzyma potwierdzenie od stacji odbierającej o prawidłowym jego doręczeniu. Jeśli pojazd znajduje się poza zasięgiem łączności, komunikaty zapisywane będą w pamięci do czasu prawidłowego ich doręczenia.

 • przyciski statusowe
  Terminal posiada 14 podświetlanych przycisków, z których 10 to przyciski statusowe. Do każdego z nich może być przypisany dowolny tekst/komunikat. W trakcie konfigurowania systemu można dowolnie zdefiniować w terminalach kolejność i sekwencje logiczne wciskania poszczególnych przycisków.

 • wyświetlacz
  TRK-240 wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz 4x40m znaków. Pojawiające się lub otrzymane już i zapisane w pamięci komunikaty można "przewijać" do tyłu lub do przodu dzięki przyciskom manipulacyjnym.

 • klawiatura numeryczna
  Klawiatura może zostać zaprogramowana do wprowadzania informacji numerycznych po wprowadzeniu odpowiedniego statusu. Wprowadzane informacje będą automatycznie wyświetlane w celu kontroli ich poprawności.

 • komunikaty i statusy
  Terminal zapamiętuje do 99 wysłanych lub odebranych statusów i komunikatów. Po włączeniu urządzenia wyświetlany będzie komunikat ostatnio otrzymany.

 • wywołanie ze stacji bazowej
  Centrum Dowodzenia może dokonywać wywołań indywidualnych lub grupowych. Fakt otrzymania komunikatu równocześnie z wyświetleniem jego treści może zostać potwierdzony dźwiękowo. Dodatkowo, w celu przywołania obsługi/załogi pojazdu może zostać uruchomiony dowolny sygnalizator będący na wyposażeniu pojazdu.

 • komendy centrum dowodzenia
  Centrum Dowodzenia może zdalnie zdezaktywować terminal. Może też zdalnie sterować pracą urządzeń pokładowych podłączonych do 3-ch wyjść terminala lub kontrolować np. zapas paliwa lub środków gaśniczych, pracę silnika i agregatów, itp

 • mikrofon
  Można prdefiniować maksymalny czas prowadzenia rozmowy fonicznej. Przekroczenie określonej wartości zostanie odpowiednio zasygnalizowane.

 • automatyczne statusy
  TRK-240 może automatycznie /jeśli posiada zainstalowany GPS/ śledzić położenie pojazdu we wcześniej zadanej strefie. Przekroczenie granicy strefy zostanie zasygnalizowane do Centrum Dowodzenia. Można także prześledzić przebytą trasę przez wybrany pojazd w określonym przedziale czasowym jak też automatycznie odczytywać np. prędkość, włączenie/wyłączenie stacyjki lub też inne wartości.

 • wejścia/wyjścia
  Terminal posiada 3 dodatkowe wejścia i 3 dodatkowe wyjścia do wykorzystania przez użytkownika.

 • protokoły transmisji
  Można określić dodatkowy protokół komunikacji przewidziany dla sytuacji awaryjnych.

 • kanały transmisji
  TRK-240 dokonuje automatycznej zmiany kanałów pomiędzy kanałem fonicznym i kanałem przeznaczonym do transmisji cyfrowych.
 
LEMONSPORT
 
create create